phoneBize Ulaşın
Boya Eğitim ve Bilgilendirme
İç Cephe Boya Sorunları Nelerdir?
02.06.2023

İç Cephe Boya Sorunları Nelerdir?

İç cephe boya, evinizin atmosferini ve tarzını belirlemek için kullanılan önemli bir tasarım unsuru olmasının yanı sıra, zamanla bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar, boyanın kalitesine, uygulama yöntemine ve yaşanan koşullara bağlı olarak değişebilir. İç cephe boya sorunları, duvarların görünümünü etkileyebilir ve yeniden boyama ihtiyacını doğurabilir. Birçok yaygın sorun arasında kabarma, soyulma, çatlama, lekelenme ve renk solması yer alır. Kabarma genellikle nem sorunlarından kaynaklanırken, soyulma ve çatlama ise yetersiz hazırlık veya kalitesiz boya malzemelerinin bir sonucu olabilir. Ayrıca, lekelenme ve renk solması, güneş ışığı, temizlik ürünleri veya kimyasalların etkisiyle ortaya çıkabilir. Bu sorunlar, evinizin iç mekanını estetik açıdan olumsuz etkileyebilir ve düzenli bakım ve doğru çözümler gerektirebilir.

 

KABARMA

Lokal yapışma eksikliğinden dolayı kalkan boya film tabakasının yüzeyde baloncuklar oluşturmasıdır.

Olası Nedenler:

• Solvent-bazlı bir boyanın nemli ya da ıslak yüzeye uygulanması.

• Dış duvarlardan mekan içine nem sızması.

• Su-bazlı boyanın çok nemli bir yüzeye uygulanması.

Çözüm:

• Eğer baloncuklar alt tabakaya ulaşmamışsa, baloncukları kazıma ve zımparalamayla yok ettikten sonra kaliteli akrilik su-bazlı boyayla yeniden boyayın.

• Eğer baloncuklar alt tabakaya ulaşmışsa, yüzeydeki rutubeti mümkün olduğunca kaldırın. Dolgu macununda sorunlu olan yerleri onarın, baloncukları kazıdıktan sonra astar sürülen yüzeye yeniden boyama yapın.

 

BLOKAJ

Boyalı iki yüzeyin birbirlerine bastırıldığında yapışmasıdır.

Olası Nedenler:

• Boyama işlemi sonrasında yüzeylerin kuruması için yeterince beklenmemesi.

• Düşük kaliteli boya kullanımı.

Çözüm:

• Kaliteli boya kullanmaya özen gösterin. Uyguladığınız boyanın kullanma talimatlarında belirtilen kuruma süresine dikkat edin.

 

PERDAHLAMAK

Ovalama ya da çizilme sonrası, boya filminde parlaklığın artmasıdır.

Olası Nedenler:

• Parlak boya kullanılması gerekirken mat boya kullanılması.

• Sık yıkama ve temizleme.

• Boyanan yüzeye başka mobilya gibi cisimlerin sürtülmesi.

• Kalitesi düşük, ovalama direnci az boyaların kullanımı.

Çözüm:

Sık temizlik yapılan alanlarda yüksek kaliteli su-bazlı boya kullanmanız, çünkü hem daha dayanıma sahiptirler hem de daha rahat temizlenirler. İnsan trafiğinin yoğun olduğu mekanlarda ipeksi mat ya da yarı mat boyaları tercih edin. Ayrıca, boyalı yüzeyleri temizlerken yumuşak malzemeler kullanmaya dikkat edin.

 

DOLGU MACUNU HATALARI

Uygulanmış olan dolgu macununun zamanla yapışma özelliğini yitirerek çatlamalara sebep olması.

Olası Nedenler:

• Düşük kaliteli dolgu macunu kullanımı

• Yanlış türde dolgu macun kullanımı

• Dolgu macununun uygulandığı yüzeyin, nemli veya ıslak olması.

Çözüm:

Eğer su ile temas eden bir bölgeye uygulama yapılacaksa ya silikon katkılı akrilik ya da tamamı akrilik dolgu malzemesi kullanmanız gerekir.

 

ÇATLAMA

Boyanın yaşlanması sonucunda film tabakasının ayrılmasıdır. İlk safhalarında ince olan çatlaklar zamanla boyanın pullanıp dökülmesine yol açar.

Olası Nedenler:

• Yeterli yapışma ve esneklik özelliği olmayan kalitesi düşük boya kullanımı.

• Boyama öncesinde boyanın fazla inceltilmesi.

• Uygulama yapılacak yüzeyin boyamaya gerektiği gibi hazırlanmaması.

• Solvent-bazlı boyanın aşırı sertleşmesi.

Çözüm:

Gevşemiş veya pullanmış olan boyayı kaldırın. Eğer pullanma boyanın alt katmanlarında da görülüyorsa, dolgu macunu uygulayın. İyi bir astar uygulamasının ardından yüksek kaliteli bir boyayla yüzeyi yeniden boyayın.

 

KÖPÜK OLUŞUMU

Boya yapılırken oluşan küçük baloncukların boya kuruduktan sonra patlayıp küçük çukurlar oluşturması.

Olası Nedenler:

• Çok eski ya da kalitesi düşük boya kullanımı.

• Boya uygulamasının çok hızlı yapılması.

• Boya kutusunun çok sallanması, dolayısıyla kutu içindeki boyanın çalkalanması.

• Uygulama sırasında gereğinden fazla tarama yapılması.

• Pürüzleri giderilmemiş yüzeye parlak ya da yarımat boya uygulanması.

Çözüm:

Boyama sırasında köpük oluşumu olağandır fakat bu köpüklerin boya kurumadan patlaması gerekir. Yüksek kaliteli ve eskimemiş boya tüketimiyle bu sorun ortadan kalkar. Ruloyla uygulama sırasında gereğinden fazla tarama yapmayın. Mat bir boya kullanılmıyorsa, yüzey pürüzlerini giderin.

 

BİNDİRME

Boyama sıraında ıslak ve kuru katmanların üst üste binmesi sonucunda daha yoğun bir renk oluşması.

Olası Nedenler:

• Uygulama sırasında rulo bindirmesi

• Yüzeyde farklı dokuya sahip bölgelerin bulunması.

• Örtücülük kalitesi düşük boya kullanımı.

Çözüm:

Ruloyla tarama yapılırken boyanmış alanın üzerinden geçmemeye özen gösterin. Ruloyla boyanmış alanın üzerinden geçerken üzerinden geçilen alanın daha kurumamış olmalıdır. Yüksek kaliteli boya kullanımı rulo bindirmelerinden kaynaklanan hataları önler. Astar kullanımı yüzeydeki emicilik sorununu çözeceğinden, kaliteli bir astar uygulaması yararlı olacaktır. Düşük kaliteli astarlar tam tersi rulo bindirmelerini daha görünür kılar.

 

KÜFLENME

Dolgu macunu veya boya uygulanmış yüzeylerde kahverengi, gri veya siyah lekelerin oluşması.

Olası Nedenler:

• Ortamın direkt güneş ışığı almıyor olması.

• Kullanılan boyanın düşük kaliteli su-bazlı ya da solvent-bazlı olması.

• Astar uygulamasının, yeterince iyi yapılmaması.

• Boya uygulaması öncesinde yüzeyde oluşmuş olan küfün kazınmaması.

Çözüm:

Küfü çamaşır suyu kattığınız suyla temizleyin ve durulayın. Yüzeyi yüksek kaliteli su-bazlı boyayla boyayın. Antibakteriyel katkılı boyalar da küf oluşumuna karşı etkin bir çözümdür. Nemli ortamların düzenli olarak havalandırılması gerekir.

 

ÇAMUR ŞEKLİNDE ÇATLAMA

Kurumuş boyanın üzerinde, kurumuş çamura benzeyen çatlakların oluşması.

Olası Nedenler:

• Boya uygulamasının çok kalın bir film oluşturacak şekilde yapılması.

• Yüzeyin pürüzlü olması.

Çözüm:

Yüzeyi kazıyarak ve zımparalayarak temizleyin. Dolgu mazlezemesi düşük olan, örtücülüğü yüksek bir boyayla yüzeyi yeniden boyayın. Dolgu malzemesi az olan bağlayıcı oranı yüksek olan boyalar yüksek kaliteli boyalardır.

 

ÇERÇEVE GÖRÜNTÜSÜ

Boya uygulamasında duvarların rulo, kenarların fırçayla boyanması sonucunda karşılaşılan resim çerçevesi şeklinde görünen, düzensiz renk dağılımı.

Olası Nedenler:

• Fırça uygulamalarında rulo uygulamalarından daha az yayılma olduğundan daha fazla kapatır ve kalın bir film tabakası oluşturur.

• Boya renklendirmesi yapıldıysa, renklendirmede yapılan hatalar.

Çözüm:

Uygulama sırasında rulo ve fırça taramalarının aynı oranda kapatıcılığa sahip olduğunda emin olur. Küçük parçalar halinde çalışın ve rulo bindirmesi yapmamaya özen gösterin. Köşelere fırçayla boya uygulamasını ruloyla boyama işinde sonraya bırakın.

 

DÜŞÜK AKIŞKANLIK/YAYILMA

Boyanın kuruma aşamasındaki sorunlar nedeniyle kuruduktan sonra gözle görünür fırça izlerinin oluşması.

Olası Nedenleri:

• Düşük kaliteli boya kullanımı.

• Düşük kaliteli fırça veya tüy uzunluğu kullanılan boyaya uymayan rulo kullanımı.

• Sadece dokunulabilecek kuruluğa gelmiş boya üzerine yeniden boya uygulama.

• Tamamıyla kurumamış yüzeylere boya uygulama.

Çözüm:

Yayılma performansları daha yüksek olduğundan, yüksek kaliteli boya kullanın. Aynı şekilde fırçanızın da kaliteli olasına özen gösterin ve rulonuzu seçerken tüy uzunluğunun kullanacağınız boyaya uygun olmasına dikkat edin.

 

DÜŞÜK ÖRTÜCÜLÜK

Boyanın kuruduktan sonra uygulandığı yüzeyi kapatamaması; baskısının düşük olması.

Olası Nedenler:

• Düşük kaliteli boya kullanımı.

• Düşük kaliteli ya da yanlış araç-gereç kullanımı.

• Renklendirme yapıldıysa, renklendirme sürecinde yapılan hatalar.

• Düşük akışkanlık.

• Uygulanan yüzeyden çok daha açık renkte bir boya kullanımı.

• Boyayı olması gerekenden daha fazla inceltme.

Çözüm:

Boyanın uygulanacağı yüzeyin rengi, uygulanacak boyadan fark edilir şekilde koyuysa, boyamadan önce yüzeye astar sürün. Kullanılacak boyanın ve malzemelerin yüksek kalitede olmasına dikkat edin. Boyayı inceltirken, kullanma talimatlarındaki oranlara uymaya özen gösterin.

 

ZAYIF BASKI DAYANIMI

Boya film tabakasının üzerine bastırılan bir objenin baskı izlerini alması.

Olası Nedenler:

• Düşük kaliteli boya kullanımı.

• Boyanan yüzeye tam kuruma olmadan her hangi bir objeyle baskı uygulanması.

Çözüm:

Yüksek kaliteli boya kullanın. Boya uygulamasından sonra boyanın kuruma süresinin tam olarak geçtiğinden emin olun. Soğuk ve nemli ortamlarda kuruma biraz daha uzun zaman alır.

 

ZAYIF OVALAMA DAYANIMI

Boyanmış yüzey temizleme amacıyla silindiğinde ya da ovalandığında, boyanın bir kısmının kalkması, ya da ovalama yapan cisme bulaşması.

Olası Nedenler:

• Düşük kaliteli boya kullanımı.

• Seçilen boyanın, uygulanacak yüzeye uygun parlaklıkta olması.

• Çok güçlü temizleme araçlarının kullanımı.

• Yüzeyi silmek için gereken kuruma süresinden daha az bekleme.

Çözüm:

Yüksek sıklıkla temizlenen yüzeylerin yüksek kaliteli boyalarla boyanması gerekir. İnsan trafiğinin yoğun olduğu ortamlarda, ovalama dayanımları yüksek olduğundan ötürü, yarımat veya parlak boyalar seçin. Temizleme işleri için gereğinden daha güçlü temizlik malzemeleri kullanmayın ve boya uygulamasından bir hafta geçmeden yüzeyi ovalamayın.

 

ZAYIF PARLAKLIK DÜZENİ

Boyanan yüzeyde parlak veya soluk bölgeler oluşması.

Olası Nedenler:

• Uygulama sırasında boyanın iyi yayılamaması.

• Pürüzlü ve emiciliği yüksek yüzeylerin astar uygulamasındaki hatalar.

• Rulo bindirmesi yapılması.

Çözüm:

Boyama öncesi astar kullanın ve astarı eşit yayın. Rulo bindirme yapmamaya özen gösterin. Boyamada ikinci kat uygulama parlaklık düzenini sağlamaya yardımcı olur.

 

ZAYIF LEKE DAYANIMI

Boya filminin kolayca leke ve kiri tutması.

Olası Nedenler:

• Düşük kaliteli boya kulanımı.

• Boya kullanımından önce yüzeyin astarlanmaması.

Çözüm:

Yüksek kaliteli boya kullanımı kirlerin boyanın içine işlemesine daha dayanıklıdır. Boyamadan önce astar uygulaması yapılırsa, boya temizlemeye daha dayanıklı olur.

 

RULO İZİ

Ruloyla boya uygulaması yapılırken istenilmeyen desenler kalması.

Olası Nedenler:

• Düşük kaliteli boya kullanımı.

• Düşük kaliteli rulo kullanımı.

• Yanlış rulo kullanımı.

• Rulo kullanımında yapılan hatalar.

Çözüm:

Boyanacak yüzeye uygun boyayı, ruloyu ve fırçayı seçmeye özen gösterin. Kaliteli boyalarla uygulama yapılırsa rulo izi kalma olasılığı daha azdır. Boyama öncesinde ruloyu hafifçe ıslatın. Rulo uygulaması yaparken, ruloyu hep aynı ölçüde baskıyla uygulamaya dikkat edin, aksi takdirde fazla bastırılan bölgelerden boya aşağı akmaya başlar. Boyamaya tavan ve kenarlara yakın noktalardan başlayın.

 

AKMA

Boyama işleminin hemen ardından boyanın akması ve dengesiz bir kaplama oluşur.

Olası Nedenler:

• Boyanın fazla inceltilmesi.

• Fazla kalın bir son kat uygulaması.

• Soğuk veya nemli bir ortamda boyama yapılması.

Çözüm:

Boyama sırasında boya aktığında ve hala ıslaksa fazlalığı fırçayla alıp tekrar yayın. Eğer boya kurumuşsa, akan kısımları zımparalayarak düzeltin ve bir kat daha boya uygulayın. Çok akışkan olacağından boyayı talimatlardakinden daha fazla inceltmeyin. Boya uygulamasının çok kalın olması da akmaya sebep olduğundan tek kalın kat uygulamak yerine iki ince kat uygulayın.

 

KIRIŞMA

Boya filminin üzerinde sert ve kırışık bir doku oluşması.

Olası Nedenler:

• Boya uygulamasının çok kalın yapılması.

• Aşırı sıcak bir ortamda boyama yapma.

• Boyanın temiz olmayan bir yüzeye uygulanması.

• Boyanın yüksek nemli ortamda uygulanması.

Çözüm:

Üstteki kırışık yüzeyi kazıyarak veya zımparalayarak temizleyin. Yüksek kaliteli bir boyayla yeniden boyayın.

 

SARARMA

Yaşlanmış boyanın üzerinde sarı bir tabaka oluşması.

Olası Nedenler:

• Solvent-bazlı boyanın oksitlenmesi.

• Yüksek sıcaklıklarla çalışan araçların etrafına yaydığı sıcaklık.

Çözüm:

Yüksek kaliteli su-bazlı boyaların kullanımında bu sorunla karşılaşılmaz; bu türde boyarlı seçmenizde yarar var.

Diğer İçerikler